Quan situacions de la vida quotidiana, laborals, personals, familiars etc ... ens porten vivències intenses i de complexa solució, l'ús de certes teràpies ens ajuda per assolir la seva comprensió i facilita la seva acceptació, rebaixa l'ansietat, obre la ment a nous espais i genera un punt de vista més elevat i amb més perspectiva, tant d'un mateix com del propi moment que es viu.

Les teràpies evolutives són especialment adients per a tornar a sintonitzar amb aspectes personals positius, i aquesta nova sintonia serà de molta utilitat per evolucionar cap a la imatge que volem de nosaltres mateixos.

Després de certes experiències amb teràpies d'aquest tipus la persona pateix un canvi intern, amb el que es considera que la seva pròpia Psique ha evolucionat i canviat, havent crescut. I si canvia l'intern, llavors "màgicament" canvia l'extern. Un canvi de freqüència.

Les teràpies evolutives ajuden a generar aquest canvi, l'acompanyen i també ofereixen una major perspectiva d'un mateix, un major auto coneixement i la força per afrontar els propis problemes d'una manera més amable, càlida i tranquil·la, fugint d'experiències massa intenses i que no siguin completament necessàries.. .

Algunes teràpies evolutives que ofereixo a El Equalizador

Estudi morfopsicològic.

Teràpies amb música.

Teràpies de relaxació.

Anàlisi de somnis.

Perfil personal.

Entrevistes personals per a detecció i anàlisi de tendències.