En el món del so, un equalitzador és un aparell extern amb el qual podem aconseguir un so òptim mitjançant el seu ús correcte.

A la vida tots tenim el nostre propi "so òptim". El Ecualizador suposa aquest element extern a través del qual la persona interessada pot arribar a assolir-lo.

Aquest "so òptim" depèn dels nostres objectius i el seu correcte plantejament, la superació de limitacions, la superació d'obstacles, i l'evolució personal.


Lluny de buscar un so estàndard,
El Ecualizador ajuda a trobar aquell color, aquella sonoritat particular i única que la persona busca.

Per aconseguir-ho,
utilitzo diferents tècniques i teràpies mitjançant les quals puguem assolir objectius, sanació, superació, creixement...  i responsabilitzar-nos pels propis pensaments, paraules i actes de cada moment de la vida.

És a dir, "equalitzar-nos".


A
El Ecualizador us ofereixo propostes de formació, propostes terapèutiques i el seguiment personalitzat d'un facilitador.

Mitjançant aquestes tres opcions, pretenc ajudar a tot aquell que ho desitgi a trobar els seus propis mitjans per arribar al que busca.

Puc actuar en acompanyaments per desenvolupar projectes personals, per a preparar qualsevol tipus de treball artístic, aixecar una empresa, gestionar i / o formar grups, o encarar i situar problemes familiars i / o personals.

Dissenyo, conjuntament amb el seu client, la manera adequada per a escometre un objectiu. Primer de tot amb la seva correcta definició i grau de realisme.

Després, buscant estratègies, recursos psicològics, i fins i tot teràpies de creixement a mida, per determinar si aquests objectius estan ben formulats.
I així, poder ser posteriorment esquematitzats, distribuïts i finalment organitzats en el temps per a la seva correcta execució.


Com a El Ecualizador em presento com a un element independent i objectiu que ajuda a trobar el to correcte, que s'erigeix com una figura de referència, d'autoritat externa, i que dota al seu client d'aquells recursos necessaris per a encarar els seus objectius.