La formació que ofereixo a El Equalizador està basada en tot el que ús en el meu exercici de facilitador.

Els cursos estan plantejats d'una manera amena, assequible per a persones provinents de diferents disciplines, ja que l'objectiu és que el temari presentat es pugui usar en qualsevol àmbit de la vida personal i laboral.

Per a això ús exemples quotidians, representacions existents a les arts (música, cinema, pintura), suport visual constant, apunts escrits per facilitar l'atenció a classe, participació dels alumnes ...

També dissenyo cursos, tallers, ponències o xerrades a mida que es poden elaborar en funció de les necessitats del client, el seu àmbit professional i les seves intencions.